اخبار فرش

بی توجهی به ظرفيت های تعاونی روستايی در استان

بی توجهی به ظرفيت های تعاونی روستايی در استان محسوس است.

معاون تعاون اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعي با اعلام اين خبر گفت:از ظرفيت و پتانسيل تعاوني ها در توسعه روستاها استفاده نشده و بايد نقش تعاوني ها در روستاها تقويت شود.

«سروري»با اشاره به 326 تعاوني روستايي در استان گفت: از اين تعداد 258 تعاوني کشاورزي، 8 تعاوني فرش و بقيه ساير خدمات است.

اين تعاوني ها با 12 هزار و 489نفر عضو و 450 ميليون تومان سرمايه ظرفيت ايجاد 4 هزار فرصت شغلي را دارند. به گفته وي، براي تقويت تعاوني ها بايد حلقه مفقوده توليد و مصرف به آن ها سپرده و دست واسطه ها و دلالان کوتاه شود بايد بخشي از تصدي ها را به مردم واگذار و نقش مردم را در فرآيند توسعه پررنگ تر ديد فقط نبايد دولت ورود کند و با قطع اعتبارات دولتي تعاوني غير فعال شود. وي با بيان اين که دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد، افزود: در ارتباط هاي روستايي اعتماد به تعاوني و جامعه افزايش و نقش تصدي گري دولت کمتر شده به همين دليل دولت به عنوان ناظر وارد مي شود.

وي با اشاره به وضعيت فعلي کشاورزي و خشکسالي هاي چند ساله، درآمد و هزينه منفي روستاييان، تقويت شرکت هاي تعاوني روستايي موجود و صنعتي سازي را راهکاري موثر در توسعه روستا ها عنوان کرد و افزود: کشاورزي در روستاها معيشتي بوده و ارزش افزوده اي براي آن ها ندارد.

به گفته وي براي تقويت بنيه روستاييان، بايد کشاورزان در قالب شرکت تعاوني ساماندهي شوند و به سمت صنعتي شدن تعاوني ها پيش رفته و صنعت بسته بندي، فرآوري و برندسازي را توسعه دهيم. وي از پرداخت تسهيلات با کارمزد پايين تا سقف 100 ميليون تومان و همچنين کمک هاي بلاعوض براي برندسازي و صادرات کالا خبر داد و گفت: پارسال بيش از 13 ميليون تومان به صورت بلاعوض به 6 تعاوني براي برند سازي محصولات پرداخت شد.

وي مشارکت روستاييان در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري براي فرآيندهاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در روستا را مفيد دانست و گفت: صنعتي سازي در روستاها فرصت طلايي است که باعث توانمند شدن روستاييان مي شود.

خراسان جنوبی

منبع :