تاریخچه فرش

قالیچه ی بته قبادخانی

باغی با درختان سرو که سر به سویی خم کرده اند و آهوانی در هر سو ، همگی باغ ارم شیراز را در خاطر زنده می کند.

 

گرداگرد این باغ پرندگانی نشسته اند و چشم به این همه زیبایی دوخته اند. نقوش حاشیه ی قالیچه برگرفته از نقوش پارچه ی دوران آل بویه است. هر بته که در نگاه اول به یک شاخه گل شباهت دارد سروی است با سر خمیده. این نقش بی نظیر است و در قالی های دیگر چنین طرحی را نمی بینیم. یادآور می شویم که باغ ارم شیراز روزی به خوانین قشقایی تعلق داشت و بی دلیل نیست که در این قالیچه ، که کار بافندگان ایل کشکولی قشقایی است تصویری از آن باغ دیده می شود.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی بته قبادخانی

ایل بافنده : کشکولی کرمانی

محل بافت : فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 126 * 84 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 9600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : عاجی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :