اخبار فرش

بیش از 4000تعاونی غیرفعال در استان تعیین تکلیف شد

مدیرکل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: چهار هزار و 10 تعاونی غیرفعال در استان تعیین تکلیف شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی این اداره کل محمود احمدی گفت:طبق بررسی های انجام شده در سامانه ثبت تعاونی های استان از مجموع 12 هزار و 668 تعاونی ثبت شده در استان ، تعداد 4010 تعاونی غیر فعال شناسایی شده است .
وی با اشاره به اجرایی شدن دستورالعمل وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تعیین تکلیف و بازسازی تعاونی های غیر فعال در استانها اظهار کرد: شناسایی تعاونی های غیر فعال ، بررسی و شناخت مشکلات تعاونی های غیر فعال ، طبقه بندی آنها بر حسب رشته فعالیت، استفاده از نتایج بدست آمده برای پیشگیری از رکود تعاونی های فعال ، سیاست گذاری برای حمایت از تعاونی ها، تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال که قابلیت فعال شدن ندارند ، سرعت بخشی به فرآیند انحلال آنها ، شفاف کردن آمار وتشکیل بانک اطلاعات تعاونی های موجود را یکی از اقدامات بخش تعاون در استان ذکر کرد .
وی با اشاره به بررسی آمار و اطلاعات موجود در سامانه نظارت حوزه تعاون افزود: از ابتدای امسال تا کنون با برگزاری شش جلسه کارشناسی با حضور اعضای کمیته تعیین تکلیف و بازسازی تعاونی های غیر فعال استان ،از بین مجموع تعاونی های ثبت شده در استان تعدادهفت هزار و819 تعاونی فعالیت شان همچنان ادامه داشته است.
وی اظهار کرد:تعداد چهار هزار و 10 تعاونی غیر فعال شناسایی شده نیز در قالب صنایع معدنی ، فرش دستباف ، عمرانی ، خدمات ، صنعتی ، حمل و نقل ، تامین نیاز مصرف کنندگان ، تامین نیاز صنوف خدماتی ، تامین نیاز تولید کنندگان ، اعتبار، چند منظوره ، مسکن و کشاورزی می باشند.
مدیر کل تعاون خراسان رضوی افزود:علاوه بر این 839 تعاونی هم بصورت ادغام شده و منحل شده در سامانه مذکور ثبت گردیده است .
احمدی در خصوص نتایج بررسی های بعمل آمده در این رابطه اظهار کرد:معتقدیم شناسایی شرکت های تعاونی غیرفعال و راکد می تواند ضمن افزایش آمار تعاونی های فعال در استان، اعتماد مردم به این بخش را نیز افزایش دهد، چون هر چه آمار شرکت های تعاونی فعال افزایش یابد، مردم به پویایی و کارآمد بودن این شرکت ها اعتماد می کنند که همین امر نیز موجبات عضویت افراد بیشتر در تعاونی ها را فراهم می کند .
این مسوول با تاکید بر اینکه توسعه تعاون باید در بین مردم فرهنگ سازی شود درخصوص راهکارهای مناسب جهت برون رفت از وضعیت فعلی حوزه تعاون گفت: باید با تقویت مدیریت ها، گسترش آموزش ها و نظارت بیشتر و حمایت هایی که بتواند زمینه بروز و ظهور توانمندی های تعاونی ها را در بازار تولید و صادرات تقویت کند، این نقش و جایگاه را ارتقا داد چرا که توسعه تعاونی ها سبب افزایش سطح اشتغال در جامعه می شود .
از ابتدای امسال یک هزار و 37 شرکت تعاونی جدید در کشور ثبت شده که 109 تعاونی از این تعداد در استان خراسان رضوی تاسیس شده است که از این منظر خراسان رضوی رتبه اول کشور را کسب کرده است.
از مجموع تعاونی های تازه تاسیس 44 شرکت در حوزه خدمات، 29 شرکت در حوزه کشاورزی، 15 شرکت در حوزه صنعت و بقیه در حوزه های حمل و نقل، عمران، مسکن، فرش دستباف و غیره راه اندازی شده اند.

خبرگزاری ایرنا

منبع :