تاریخچه فرش

قالیچه ی ماهی درهم کشکولی

بافت قالی ماهی درهم از دوره ی حکومت صفویان در ایران رایج شده است و در شهرستان ها و روستاهای خراسان ، آذربایجان ، کردستان و فراهان از این نقش استفاده می شود.

 

گفته می شود احتمالا قشقایی ها پس از کوچ اجباری به خراسان که به فرمان نادرشاه افشار صورت گرفت هنگام بازگشت این نقش را با خود به فارس آورده اند. کشکولی ها از طرح ماهی درهم بیش از سایرین استفاده می کنند. قالیچه ی ماهی درهم کشکولی که در اینجا از آن صحبت می شود با استفاده از نگاره های اصیل قشقایی بافته شده است. قالیچه از یک نظم هندسی و توازن ریاضی برخوردار است. رنگ سبز سدری در متن ترنج و قرمز گل اناری زمینه ، ترکیبی چشم نواز ایجاد کرده اند.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی ماهی درهم کشکولی

ایل بافنده : کشکولی

محل بافت : فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 185 * 115 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 3600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : قرمز گل اناری

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :