رنگ و رنگرزی

گلرنگ

گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus Tinctorius که ارتفاع آن به حدود یک متر می رسد .

 

برگهای آن خاردار و براق است . گلهایش در ابتدا زعفرانی و بعدها قرمز می شود رنگرزان ایرانی با گلبرگهای این گیاه الیاف ابریشم را به رنگ قرمز طلایی در می آورند .

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :