در حاشیه

مدیریت اشتباه

اگر اعتقاد شما بر این باشد که اشتباهات غیرقابل تحمل هستند، این اعتقاد شما، مانع وقوع اشتباهات نمی شود، بلکه تنها دیگران را تشویق می کند تا اشتباهات خود را بپوشانند و یا حتی بدتر از آن، سبب انکار اشتباهات توسط مرتکبین آن می شود.


اشتباهات بخشی از وجود انسان هاست.از اشتباهات خود قدردان باشید چرا که درس های با ارزش زندگی تنها از طریق اشتباهات بدست می آیند.
به یک نمونه جالب توجه نمایید:
جان وایتمور راننده و مربی موفق مسابقات فرمول 1 در کتاب خود می نویسد : یکی از مهندسان تیم اشتباهی مرتکب شد و باعث شکست تیم در مسابقات شد. دوشنبه هفته بعد، این مهندس شخصاً گزارش خود را به مدیر داد. در حالیکه همه افراد تیم نفس ها را در سینه حبس کرده بودند و منتظر داد و فریاد از اتاق مدیر بودند، این دو با چهره-ای خندان، در حالیکه بر شانه های یکدیگر می زدند از اتاق بیرون آمدند. مدیر در پاسخ به این سؤال که چرا این مهندس را اخراج نکرده است گفت: »اکنون مطمئن هستم تنها کسی که قطعاً چنین اشتباهی را تکرار نخواهد کرد، همین مهندس است. « این مدیر با این حرکت خردمندانه نشان داد که تا چه حد برای کارکنان خود اهمیت قائل است.
برای مدیریت اشتباهات چه باید کرد؟
در هنگام بروز اشتباهات زیر دستانتان، استراتژی »پدر و مادر ناامید « را به کار بگیرید. این استراتژی خیلی بیشتر از فریاد زدن مورد پذیرش است. استفاده از پیام هایی شبیه »از شما توقع بیشتری داشتم « یا »به تو اعتماد داشتم و انتظار داشتم بیشتر
روی این پروژه کار کنی « بسیار موثر است. و سپس ادامه دهید که »ببینید، دوست ندارم دوباره شاهد چنین وقایعی باشم .«
6 قانون که به هنگام اشتباه کارکنان باید به کار برد:
1. اشتباهات او را شفاف کنید. زمانی که احساسات و هیجانات فروکش کرد از فرد بخواهید به شما توضیح دهد که چه اتفاقی رخ داده است.
2. به او شرح دهید که چه انتظاری از او داشتید. اگر برای این سؤال که فرایند یا رفتار صحیح چه بود، جوابی نداشته باشد به بهبود رفتار یا فرایند در آینده کمکی نخواهید کرد.
3. به او کمک کنید تا فرایند یا قوانین جدیدی طرح ریزی کند تا اطمینان یابید که اشتباه دوباره تکرار نخواهد شد.
4. بلافاصله پس از وقوع اشتباه تبدیل به مدیر مهربان نشوید. آن ها باید بدانند اتفاقی که افتاده است خوب نبوده است. البته باید مراقب باشید که حالتی پیش نیاید که فرد تصور کند که به او اعتماد ندارید.
5. هرگز داد نزنید. داد زدن به سود شما عمل نمی کند. با فریاد زدن شما ناچارید دوباره به اعتماد سازی بپردازید.
6. افراد را در جمع تشویق کنید و به طور خصوصی مؤاخذه کنید. تنبیه افراد در جمع به آن ها چیزی نمی آموزد بلکه فقط شما را نزد او منفور می سازد. افراد تنها زمانی اشتباهات خود را می پذیرند که از آن خجالت زده نباشند.
10 مزیت مدیریت اشتباهات:
1. ایجاد محیطی امن برای بیان اشتباهاتی که در حالت عادی از دیدتان پنهان مانده اند.
2. آگاهی یافتن از طریقه شکل گیری اشتباه.
3. داشتن شانس بیشتر برای خلق خدمات و سیستم هایی که به شما کمک می کند از اشتباهات آینده اجتناب کنید.
4. درگیر شدن افراد بیشتر برای کمک به شما در خلق و پیاده سازی سیستم های فوق.
5. رخ دادن اشتباهات کمتر.
6. افزایش بهره وری.
7. افزایش روحیه تیمی.
8. پاسخگویی سریع تر.
9. افزایش رضایت مشتری.
10. از دست دادن مشتریان کمتر.
با تشکر از اقای حدادیان

منبع :