تاریخچه فرش

قالیچه ی نفر

ایلات خمسه ی فارس از پنج ایل باصری ، عرب ، بهارلو ، اینالو و نفر تشکیل شده است و این قالیچه کار یکی از قالی بافان نفر است.

 

قالیچه شبیه به باغی است که یک باغچه ی لوزی در میان آن است. همه جا پراست از گل داوودی ، ختمی ، مینا و غیره که به طور منظم در کنار هم قرار دارند. دور باغچه ی لوزی که گویی چمن هم در آن کاشته اند با یک حصار کنگره ای و دو ردیف گلکاری از متن باغ جدا شده است. بر خلاف تصور عده ای که رنگ سبز را رنگی زننده برای قالی می دانند ، در این قالیچه رنگ سبز بسیار زیبا و دلنشین است. درست در مرکز قالی ، ترنجی لوزی شکل همچون حوضی در میان باغچه ای مصفا خود نمایی می کند. هنرمند قالیباف با تکرار یک طرح بته جقه ای و گل و برگ ، برای قالیچه حاشیه ای به وجود آورده است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی نفر

ایل بافنده : طایفه ی نفر

محل بافت : مرودشت – تخت جمشید

تاریخ بافت : دهه ی سوم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 171 * 119 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : سبز مغز پسته ای

رنگ حاشیه : استخوانی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :