نقوش و طرح های فرش

احیای نقوش فرش فارس(12)

طايفه فارسی مدان:اين طايفه از قديم‌ترين طايفه‌های ايل قشقايی است كه قبل از ديگر طوايف ترك زبان به فارس آمده‌اند و چون فارسی نمی دانستند، واژه « فارسی مدان» به آن‌ها اطلاق گرديده است.

طايفه فارس مدان سابقاً در پادنا ييلاق و در اطراف كوه گيسگان قشلاق مي‌كردند و بعد اراضي سر مشهد و سپس منطقه دائين به آن اضافه شد.
امروزه گروه‌هايي از طايفه فارسي مدان در حوالي اراك و تهران زندگي‌ مي‌كنند و پاره‌اي از آن‌ها هنوز به عراقي معروفند كه به نظر مي‌رسد بعدها به فارس كوچيده‌اند. فارسي مدان‌ها به علت قدرت مركزي و نفوذ و اعتبار مديريت كلانتران خود با جود رقابت‌ها و اختلافات خويشاوندي كمتر دستخوش تجزيه و جدايي قرار گرفته‌اند.
اين طايفه از 4000 خانوار تشكيل شده‌ است.از ويژگي‌هاي آن‌ها آشوبگري و جنگجو بودن آن‌ها است. آن‌ها تابستان در كوه‌هاي دنا و زمستان در بلوك خنج مي‌گذرانند.
دسته بندي طايفة فارسي مدان:
قاسم لو ـ جامه بزرگي ـ قره مشاملو ـ كرانلو ـ ظهراب لو ـ دوغانلو ـ پاندران لو ـ مرداني ـ شيباني ـ هاجان لو ـ گرجاني
و ) طايفة صفي خاني:
اين طايفه كه برخي مورخين و محققين آنها را به طايفه‌هايي كه از كردستان كوچيده‌اند نسبت داده‌اند، اكنون ديگر استقلالي ندارند. تيره رحيم لو ديگر استقلال طايفه‌اي ندارد و اكنون این تيره از طايفه صفي خاني شناخته مي‌شود، كه ييلاق آن‌ها سر حد 6 ناحيه و قشلاق آن‌ها خورموج است. محل ييلاق صفي خاني در سر حد 4 ناحيه و قرارگاه قشلاق آن‌ها در حوالي فراشبند مي‌باشد. اين طايفه 3500 خانواري افرادي صلح طلبند كه تابستان در دشت خسرو و شيرين و زمستان در بلوك افرز ساكنند.
دسته بندي طايفة صفي خاني:
عملي كردي ـ محمد زمان لوـ زيلائي ـ علي زارلو ـ كله خورلو ـ خوشاپلو ـ قرفري ـ خنجرلو ـ كرملو
ـ طايفة ايگدر:
اميرلو ـ عربلو ـ فيلي ـ شكرلو ـ عراقي ـ جوزالو ـ عمله ـ‌قره خانلو ـ قره قريونلو ـ ميرزا خانلو
ـ طايفة رحيمي:
بیگلر ـ حاجيلو ـ بنيادلو ـ رضاخان لو ـ مردا ن لو
ـ طايفة قراچه‌اي:
طوسي ـ چهار دانگه ـ آل احمدي ـ گرمسيري ـ جلي ـ قروش

ايلات خسمه :
در منطقة فارس علاوه بر ايل بزرگ قشقايي ايلات ديگري هستند كه به نام ايلات خمسه معروفند اين ايلات بوسيلة حكومت قارجايه براي مقابله با ايل قشقايي تأسيس شده است. ناصرالدين شاه كه از قدرت ايل قشقايي وحشت داشت براي خنثي كردن قدرت آن دستور داد ايلات مختلف قشقايي كه به صورت پراكنده به سر مي برند با هم اتحاديه‌اي تشكيل دهند اين اتحاديه به نام ايلات خسمه تشكيل شد كه از حكومت مركزي تقويت مي‌شدند و در مواقع لزوم از نيروي آنان استفاده مي‌شد تشكيل ايلات خسمه به تدريج موجب ضعف و تجزيه ايل قشقايي گرديد كه به تدريج گروههاي زيادي از آن‌ها جدا شدند و به ايلات ديگر پيوستند، بعدها ايلات خمسه هم آن انسجام و همبستگي سياسي و اجتماعي خود را از دست داده است.

منبع :