تاریخچه فرش

قالی گوزنی بهارلو

شاید پنجاه یا شصت سال پیش که طرح این قالی از روی یک گوبلن تقلید و الگوبرداری شد در نوع خود بی نظیر بود.

 

تا آن زمان همه ی دستبافت ها نقوش سنتی داشتند. این تحول را می شود به تحولی که در نقاشی ایران پدید آمد تشبیه کرد. تا زمان کمال الملک نقاشی ها یا به صورت مینیاتور بودند یا به شیوه ی قاجاری. البته بعدها قالی های عکسی زیادی توسط هنرمندان و بافندگان تبریز ارائه شدند. این قالی گوزن نر و ماده ای را به همراه بچه شان نشان می دهد. تلاش بافنده در قاب کردن نقش اصلی در یک بیضی به نتیجه ی مطلوب نیانجامیده است و بیضی به شکل تخم مرغ در آمده است. نگاره های اطراف بیضی حاکی از آن است که قالی در منطقه ی نیریز و به وسیله ی قالیبافان طایفه ی بهارلو بافته شده است.

مشخصات

نام فرش : قالی گوزنی بهارلو

ایل بافنده : بهارلو

محل بافت : دشت داراب

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 255 * 185 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : تصویر رنگی

رنگ حاشیه : قهوه ای سیر

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :