نمایشگاه ها و همایش ها

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف/گزارش تصویری

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.


 
 

منبع :