تاریخچه فرش

قالی اسبی بهارلو

ایل قشقایی نام خود را از قشقا که در ترکی به معنای اسب پیشانی سفید است گرفته اند.

 

اگر این قالی را یک هنرمند قشقایی می بافت تعجبی نداشت اما این بار هنرمند قالیباف بهارلو تحت تاثیر اسب قرار گرفته و علاقه اش او را به انتخاب نقش این اسب قشقا کشانده است. نقش برگرفته از یک گوبلن است اما قالیباف احتمالا به دلیل نداشتن پشم به رنگ های مختلف یا به عمد با جسارتی بی نظیر با رنگ های محدود کار کرده است. این اقدام متهورانه یا آگاهانه ی وی نقش قالی را به نقاشی های اکسپرسیونیست ها شبیه ساخته است. علاوه بر این هنرمند قالیباف در زمانی دست به انتخاب این نقش زده است که چنین سبکی در قالیبافی مطرح نشده بود. به سر ، گردن و دم اسب و رنگ آبی توجه کنید که با چه ظرافتی از این رنگ استفاده شده است.

مشخصات

نام فرش : قالی اسبی بهارلو

ایل بافنده : طایفه ی بهارلو

محل بافت : دشت داراب

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 205 * 140 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : تصویر رنگی

رنگ حاشیه : قهوه ای روشن

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :