تاریخچه فرش

روی کرسی اردوبادی

تا پیش از سال 1320 هجری شمسی شخصی به نام حاج محمدجواد اردوبادی در شیراز کارگاه کوچکی داشت.

 

قالیچه های این کارگاه در بازار شیراز به اردوبادی معروف بودند. تولیدات این کارگاه در هر سال بیش از چند عدد نبود و طرح های انتخابی نیز ارتباط چندانی به فرش فارس نداشت. اردوبادی با استفاده از طرح های مختلف و تلفیق آنها با طرح های جدید این قالی ها را تولید می کرد. این قالیچه با نقش پوراندخت و گل و برگ بیشتر به قالی های کرمان شباهت دارد و حتی این تصور پیش می آید که احتمالا از روی قالی های کرمان الگوبرداری شده است. همه ی دستباف های فارس را چه در ایران و چه در خارج به شیراز نسبت می دهند در حالی که فقط در مورد کارهای اردوبادی با قاطعیت می توان گفت که در شیراز بافته شده اند بقیه ی بافته ها مربوط به عشایر و اطراف و اکناف شیراز است. کارگاه اردوبادی در سال 1320 برچیده شد. این قالیچه ی کم نظیر را بر اساس کتیبه اش در سال 1320 هجری قمری بافته اند.

مشخصات

نام فرش : روی کرسی اردوبادی

ایل بافنده : کارگاه اردوبادی

محل بافت : شیراز

تاریخ بافت : 1320 هجری قمری

اندازه : 110 * 98 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : مشکی پرکلاغی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :