تاریخچه فرش

قالیچه ی عرب مزیدی

این قالیچه را بافنده ای از ایلات خمسه ی فارس بافته است.

 

ایلات خمسه ی فارس عبارتند از پنج ایل باصری ، عرب ، بهارلو ، اینالو و نفر. طایفه های عرب و باصری عرب زبان و طایفه های بهارلو و اینالو ترک زبان هستند. افراد طایفه ی نفر هم به ترکی و لری تکلم می کنند. بیشتر دستبافت های منطقه ی فارس کار هنرمندان ایلات خمسه است که در کار خود هم از گره نوع فارسی و هم از گره نوع ترکی استفاده می کنند. قالیچه ی عرب مزیدی عمدتا با استفاده از دو رنگ لاجوردی و زرشکی بافته شده است. در حاشیه ی ترنج ها طرح یک مرغ تکرار شده است. رنگ های تیره و پخته ی قالیچه و تضاد دو رنگ لاجوردی و زرشکی زیبایی خاصی به قالیچه بخشیده است.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی عرب مزیدی

ایل بافنده : ایل خمسه

محل بافت : اطراف فسا

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 165 * 112 سانتی متر

تار : پشم بز

پود : پشم

گره : 850 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : زرشکی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :