اخبار فرش

ساختمان تاریخی شرکت فرش در کرمان به متولی فرش رسید

ساختمان تاریخی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان با مصوبه دولت برای بهره برداری به مرکز ملی فرش ایران واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، بر پایه مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح و به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، تملک ساختمان یادشده از صندوق ضمانت صادرات به مرکز ملی فرش ایران منتقل شد.

این گزارش می افزاید: با توجه به آنکه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت از هنر- صنعت فرش دستباف ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ملی فرش ایران) تجمیع شده است، این وزارتخانه به منظور بهره برداری از ساختمان قدیمی مورد اشاره به عنوان پایگاهی برای فرش در جنوب شرق کشور، خواهان تملک آن توسط مرکز ملی فرش ایران شد که مورد موافقت دولت قرار گرفت.

این ساختمان قدیمی مربوط به اواخر دوره قاجاریه است که با عمری بیش از 80 سال به عنوان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و اکنون قرار است از سوی مرکز ملی فرش ایران به عنوان پایگاهی برای فرش در منطقه جنوب شرق کشور، محلی برای برگزاری کارگاه های آموزشی و موزه فرش کرمان مورد بهره برداری قرار بگیرد.

شایان ذکر است این ساختمان پیش از این در اختیار شرکت سهامی فرش ایران بود و پس از آن در ازای مطالبات صندوق ضمانت صادرات ایران از شرکت یادشده، در تملک صندوق قرار گرفت.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :