تاریخچه فرش

قالی عرب خانی

این قالی با وجود ساییدگی پرز که اصطلاحا می گویند ذرتی شده است هنوز زیبایی و شادابی خود را حفظ کرده است.

 

خطوط شکسته و دندانه دار نقش های اطراف ترنج ها و نیز پیرامون متن میانی قالی چهره ی آن را از دیگر قالی هامتمایز کرده است. از روی همین شکستگی خطوط می شود این نقش را از کارهای دیگر تیره ی خمسه باز شناخت. در متن سرمه ای قالی نگاره ی بوته تکرار شده است طوری که حتی فضای خالی هم نمانده است. در متن میانی نگاره ی عقابی بال گشوده را می بینیم که در نظر اول به خوشه ی گندم هم شباهت دارد. این قالی همان طور که اشاره شد نسبتا سن و سال زیادی دارد از این رو برای حفظ نقشه ی منحصر به فرد آن شایسته است از روی آن الگوبرداری شود.

مشخصات

نام فرش : قالی عرب خانی

ایل بافنده : عرب دولی خانی

محل بافت : اطراف مرودشت

تاریخ بافت : دهه ی سوم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 220 * 180 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1400 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : سرمه ای

رنگ حاشیه : نخودی سیر

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :