اخبار فرش

هنرمندان دستگردان 48 متر فرش برای عتبات عاليات می بافند

هنرمندان زن بخش دستگردان طبس 48 متر مربع فرش برای کمک به عتبات عاليات می بافند.

«نظري» مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات بخش دستگردان در حاشيه مراسم برش 6 مترمربع فرش دستباف بانوان روستاي دستگردان اين بخش با اعلام اين خبر گفت:ستاد بازسازي عتبات عاليات با همکاري خيران و تاجران فرش به راه اندازي کارگاه هاي قاليبافي در روستاهاي ملوند، ده محمد، دستگردان، قائميه، ميان آباد و شهر عشق آباد براي احيا و ترويج بافت فرش ايراني و تقويت روحيه معنوي بانوان مبادرت کرده است.

خراسان جنوبی

منبع :