تاریخچه فرش

قالی عرب چرپانلو

این قالی را هنرمندان عرب خمسه بافته اند.

 

قالی شامل دو ترنج و متن و حاشیه است و در هر بخش هنرمند از نقوش اصیل فارس استفاده کرده است. نقش بندی و ساده کردن نقوش به بهترین وجهی انجام گرفته است. درختی را در وسط ترنج می بینیم که پرندگان بسیار بر شاخه هایش نشسته اند. پرنده ها به دانه ها و میوه ها نوک می زنند. نگاره ی پرنده که بسیار ساده و زیباست در جاهای مختلف قالی تکرار شده است و ترکیب چشم نوازی را به وجود آورده است. در متن قالی همین نقش را با رنگ های دیگری بافته اند. حاشیه ی قالی از هشت ردیف تشکیل شده است و ردیف میانی نقوش هندسی ساده و زیبایی دارد. در مجموع نقش و نگاره های قالی به درستی در کنار هم قرار گرفته اند و فضایی خالی و بی استفاده نمانده است.

مشخصات

نام فرش : قالی عرب چرپانلو

ایل بافنده : عرب چرپانلو

محل بافت : ناحیه ی بوانات – ده بید

تاریخ بافت : دهه ی سوم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 210 * 165 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : سرمه ای

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :