اخبار فرش

فراخوان طراحی تنديس جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران

انجمن علمی فرش ايران در نظر دارد در راستای تقويت امر پژوهش هر ساله جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش دستباف را برگزار کند.

از اين رو از هنرمندان هنرهای تجمسی دعوت می‌شود در مسابقه طراحی تنديس اين جشنواره شرکت کنند. از ميان آثار رسيده يک تنديس به عنوان تنديس ثابت جشنواره برگزيده می‌شود.

اهداف برگزاری اين جشنواره به شرح زير است

ترويج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جايگاه پژوهش در حوزه فرش ايران؛
معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها،مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، توليدی و صنفی فرش کشور؛
شناسايی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجويی در مقاطع مختلف؛
تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه پژوهشی در هيئت‌علمی، مدرسين و پژوهشگران فرش کشور؛

فراهم‌سازی زمينه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ايران

شرايط تنديس:

- تنديس طراحی شده بايد مرتبط به موضوع جشنواره باشد.
- تنديس از نظر ابعاد و وزن برای جشنواره متعارف باشد.
-شرکت کنندگان در ارائه طرح پيشنهادی از  نظر نحوه ساخت و جنس تنديس آزاد هستند.
- ارائه هر چه مطلوب تر طرح در قالب نرم افزار های گرافيکی، در نشان دادن ويژگی های موجود در آن، برای هيئت انتخاب راه گشا خواهد بود. با اين وجود ارائه مدل سه بعدی تنديس به صورت نرم افزاری الزامی نيست.
- انجمن علمی فرش ممکن است با هماهنگی طراح تغييراتی جزئی در طرح تنديس برگزيده ايجاد نمايد.
- شرکت کنندگان در فرم ثبت نام علاوه بر مشخصات فردی، اطلاعات کاملی از طرح پيشنهادی خود (از جمله ابعاد، متريال پيشنهادی، نحوه ساخت، ويژگی های هنری و ارتباط طرح با موضوع جشنواره) را ارائه نمايند.

انجمن علمی فرش متعهد به حفظ مالکيت معنوی طرح های ارسالی است.

شرايط ارسال :

هر طراح مجاز به ارسال 2 طرح می باشد.

آثار با کيفيت مناسب و در فرمت JPG   به همراه فرم ثبت نام فراخوان به ايميل info@icsa.ir ارسال شود.

مهلت ارسال آثار: 15 مهرماه 94

جوايز: در روز مراسم  به تنديس برگزيده جايزه ای ارزنده اهداء خواهد شد.


دانلود فرم شرکت در فراخوان (تکميل و ارسال اين فرم به پيوست تصوير اثر ضروری است)

انجمن علمی فرش ایران

منبع :