اخبار فرش

بازدید همسر رئیس جمهور اتریش از موزه فرش

«مارگیت فیچر» همسر رئیس جمهور اتریش روز سه شنبه از موزه فرش تهران بازدید کرد.

به گزارش ایرنا؛ «هانس فیشر» رئیس جمهوری اتریش عصر دوشنبه در راس هیاتی برای سفر سه روزه به ایران وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و همسر وی«مارگیت فیچر»امروز از موزه فرش تهران بازدید کرد.

وی از غنای فرش ها غافلگیر شده بود و تنوع رنگ و قدمت فرش ها او را به تمجید واداشت.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :