نقوش و طرح های فرش

اختصاصی قالیکده نفایس فرش از قاجار تا پهلوی اول(2)

نیم نگاهی به فرشهای کلکسیونی جناب آقای مجید امامیه

٢- كاشان ١٨ متري بالاي هشتاد سال كرك ٤٥ رج بسيار سالم

منبع :