تاریخچه فرش

قالیچه ی بته قبادخانی

نقش بته ی این قالیچه هندسی است و در هر ردیف سر بته ها به سمتی متمایل شده اند.

 

استفاده از بته های هندسی بیشتر در قالیچه های بته ای طوایف هیندگان و رحیملو رایج است. در لابه لای بته ها نیز نگاره هایی بافته شده است. این قالیچه از نظر رنگ آمیزی و طرح تقریبا کم نظیر است. حاشیه ی قالیچه دارای دو ردیف نگاره ی جناغی است که در میان آنها نگاره ی بته جقه ای و گل هشت پر قرار گرفته اند. نقشی که در روی بته جلب توجه می کند صورتکی است که بیشتر به صورتک های نمایش شباهت دارد.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی  بته قبادخانی

ایل بافنده : رحیم لو ، قشقایی

محل بافت : اطراف خورموج

تاریخ بافت : دهه ی چهارم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 185 * 132 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : عاجی

رنگ حاشیه : قرمز خرمایی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :