تاریخچه فرش

قالی صفی خانی

این قالی با طراحی متقارن و افشان و با توجه به ریزه کاری های آن بیشتر به کار کشکولی ها شباهت دارد اما با توجه به نقش حاشیه مطمئن می شویم که قالی را هنرمندان تیره ی صفی خانی بافته اند.

 

متن لاکی زمینه پر از گل است انواع گل ها و به ویژه گل زنبق که با مهارت زیاد به هم مرتبط شده اند. لچک ها به رنگ سرمه ای هستند اما همان نقش متن قالی در اینجا هم تکرار شده است. حاشیه ی قالی از سه ردیف نقش تشکیل شده است و در ردیف وسط نگاره ی کهن درخت را می بینیم که در بافته های صفی خانی این نگاره فراوان است.

مشخصات

نام فرش : قالی صفی خانی

ایل بافنده : تیره ی صفی خانی ، کشکولی

محل بافت : اطراف فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی دوم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 249 * 179 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 3500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : آبی نفتی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :