تاریخچه فرش

قالیچه ی ماهی درهم

نقش ماهی درهم در قالی بافی برخلاف نامش حکایت از نظم دارد ، نظمی که حاصل تکرار معین است.

 

در قالی های عشایر برعکس گرایش به این نوع نقش از سر عدم پای بندی به قیودات است. هنر بافندگان کشکولی در این است که نظم و هماهنگی قالی های شهری را با نقش های زیبای برگرفته از طبیعت در هم آمیخته اند و حاصل این تلفیق زیبا را در قالی های ماهی درهم ، بته قبادی ، محرمات و ناظم کشکولی می توان دید. انتخاب رنگ نارنجی طلایی علاوه بر این که کار را چشم نواز کرده است نشان از سنت شکنی در بافت این نوع قالی دارد. اصولا کشکولی ها در کار قالی ، خود را مقید به طرح ها و رنگ های هنرمندان پیشین نمی کنند و همیشه دست به تجربه و ابتکار می زنند. مقایسه ی قالی های ماهی درهم شهرهای مثل تبریز ، ساروق یا بیرجند این نکته را بیشتر تایید می کند.

مشخصات

نام فرش : قالیچه ی ماهی درهم

ایل بافنده : کشکولی ، قشقایی

محل بافت : اطراف اردکان

تاریخ بافت : دهه ی چهارم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 228 * 122 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2000 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : آجری متمایل به نارنجی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :