اخبار فرش

تحریم ها صادرات فرش را از رونق انداخت

نائب رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران با اشاره به اوضاع نامناسب صادرات فرش ایرانی گفت: فرش ایرانی بر اثر تحریم ها و مشکلات ناشی از بحران اقتصادی در غرب، مشتریان اصلی خود را در چند سال اخیر از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "سید رضی حاج آقا میری" در گفت و گو با اکونیوز با بیان مطلب فوق افزود: در مورد فرش بیشتر مقوله صادرات مطرح است، متاسفانه در زمینه صادرات، تقاضا در بازار جهانی بسیار پایین است اما در زمینه واردات، دولت ممنوعیت و یا هزینه اضافی بر فرش اعمال نکرده که باعث ایجاد انگیزه در قاچاق شود.
وی اظهار داشت: در مورد مشکل حضور فرش های قاچاق در کشور مطالبی گفته می شود اما من به طور عیان شاهدش نبوده ام.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به قوانین سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: براساس این قوانین نمی توان از ورود فرش های غیربومی جلوگیری کرد در نتیجه در آینده نمی توان این روند را ادامه داد اما اکنون که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته ایم با توجه به نامساعد بودن وضعیت فرش ایران، می توان قوانینی اعمال کرد که از ورود فرشهای چینی و خارجی ممانعت شود.
وی با موثر خواندن تحریم ها و بحران های اقتصادی در کشورهای غربی بر بازار تقاضای فرش ایرانی، اظهار داشت: کشورهای اروپایی و آمریکایی که مصرف کننده فرش ایران بودند در دهه اخیر شرایطی پیدا کردند که تقاضای برای فرش ایرانی در اینها بسیار کاهش یافت، اروپایی ها دچار بحران اقتصادی شدند و آمریکا ما را تحریم کرد و این دو مشتری بزرگ را به نوعی در چند سال اخیر از دست دادیم.
حاجی آقا میری با تاکید بر اینکه ما به هیچ وجه نیاز به واردات نداریم، افزود: واردات و مصرف فرش غیرایرانی یک کار نابخردانه است در صورتیکه بهترین فرش در ایران تولید می شود.
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: نباید فراموش کرد که رونق صادرات فرش ایرانی منوط به ساماندهی شرایط تولید فرش است و این ساماندهی نیازمند همت دولت و بخش خصوصی است، دولت در سال های گذشته برای صادرات فرش کاری نکرده و فرش ایران در بدترین شرایط صادراتی در سی سال اخیر است.
نائب رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در این حوزه اقداماتی کرده اما این اقدامات با هدف صادرات نبوده بلکه تنها برای زنده ماندن این بخش انجام شده، بیان داشت: به هرحال اگر مشتاقیم صادرات فرش به عنوان یکی از نفیس ترین تولیدات کشورمان رونق بگیرد، ناگزیریم در فرایند تولید و بازاریابی فرش ایرانی در بازارهای صادراتی اصلاحاتی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف صادراتی در حوزه فرش را تدوین کند، ادامه داد: شاید فرش امروز از نظر رقمی و حجم صادرات، سهم کمی از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده باشد اما نباید فراموش کرد که فرش تنها یک کالای صادراتی نفیس نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در پایان خاطرنشان ساخت: فرش می تواند عامل اشتغال در کشور باشد و تولید این محصول از نظر افزایش نرخ اشتغال و کاهش بیکاری هم موثر است و باید به این هنر ایرانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی توجه بیشتری کرد.

خبرگزاری اقتصادی ایران

منبع :