اخبار فرش

56کارگاه قالی بافی فعال امداد در سرايان

56کارگاه قالی بافی با حمايت های کميته امداد امام خمينی(ره) سرايان فعال است.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) سرايان با بيان اين مطلب گفت:در اين کارگاه ها مددجويان زيرپوشش از ابتداي سال جاري 31 تخته فرش به متراژ 116 متر مربع بافته اند. «اربابي» ارزش فرش هاي بافته شده را 638 ميليون ريال اعلام کرد و بافندگي را يکي از زمينه هاي اشتغال موفق براي مددجويان عنوان کرد و افزود: اين امر در توانمندسازي اقتصادي مددجويان نقش مهمي دارد.

وي درباره برنامه هاي کميته امداد براي تقويت و ماندگاري اين رشته از صنايع دستي خاطرنشان کرد:آموزش‌هاي مقدماتي، تکميلي، چهره به چهره و استاد شاگردي براي قاليبافان به صورت رايگان در سرايان ارائه شده و مي شود.

وي با بيان اين که براي بهسازي و تعمير هر کارگاه قاليبافي تسهيلات خاصي در نظر گرفته شده است، ادامه داد: کارگاه‌هاي نيازمند به تعمير، احداث و بهسازي شناسايي شده و براساس اولويت ها و وضعيت اعتبار براي بهداشتي کردن اين کارگاه ها اقدام مي شود. وي در مورد بيمه طرح هاي اشتغال در بخش صنايع دستي گفت: تعداد زيادي از قاليبافان فعال در پوشش بيمه مجريان طرح هاي اشتغال و بيمه قاليبافان قرار دارند و از مزاياي اين بيمه بر خوردار مي شوند.

خراسان جنوبی

منبع :