اخبار فرش

از فرش های صادره مرجوعی حقوق گمرکی نگیرید

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار عدم دریافت حقوق ورودی از فرشهای صادرشده مرجوعی به کشور شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، محمدرضا نعمت زاده در نامه ای به مسعود کرباسیان (رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران) با اشاره به مستعمل بودن بخشی از فرش های صادراتی کشور و یا انجام شور صادراتی روی دستبافته های ایرانی، خواستار خروج فرش از شمول تبصره 1 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه که به پیشنهاد مرکز ملی فرش ایران نگاشته شده است چنین آورده است:

"اخیراً مسوولان برخی از گمرکات کشور با استناد به تبصره (1) ماده (121) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام به اخذ حقوق ورودی از فرش های صادرشده مرجوعی می کنند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از فرش های صادراتی کشور از نوع کارکرده است و حتی فرش های نو نیز برای صادرات با مواد خاصی شست و شو داده می شوند (شست و شوی صادراتی) و در نتیجه تفاوتی بین فرش نو و کارکرده در اظهارنامه گمرکی ایجاد نمی کند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید همچون گذشته فرش دستباف کشور از شمول تبصره مورد اشاره حذف شود."

مرکز ملی فرش ایران

منبع :