تاریخچه فرش

قالی ماهی درهم

جز قالی ماهی درهم مربوط به اوایل قرن سیزدهم هجری که در موزه ی فرش ایران نگهداری می شود ، در هیچ یک از قالی های ماهی درهم طرح روشنی از ماهی را نمی بینیم.

 

این نقش که از زمان صفویان در ایران رواج یافته است از چهار نگاره ی برگ شبیه به ماهی تشکیل یافته است. یک نگاره ی لوزی شکل با یک گل در میان آن نیز جزو نقش مایه ی ماهی است. این لوزی را چرخ فلک می نامند. در واقع آنچه که امروزه به عنوان نگاره ی برگ می بینیم شکل تغییر یافته ی ماهی است که در طول زمان به این شکل درآمده است. نقش ماهی درهم یکی از نقش مایه های رایج در میان قالیبافان ساروق ، تبریز ، شهرهای کردستان و برخی مناطق دیگر است. این قالی را قالیبافان طایفه ی کشکولی کوچک بافته اند. در حاشیه ی قالی نگاره ی درختی کهنسال تکرار شده است.

مشخصات

نام فرش : قالی ماهی درهم

ایل بافنده : کشکولی کوچک

محل بافت : فیروزآباد

تاریخ بافت : دهه ی چهارم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 230 * 220 سانتی متر

تار : نخ

پود : نخ

گره : 3600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : سرمه ای

رنگ حاشیه : لاکی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :