اخبار فرش

روایت عراقچی از نحوه رفع تحریم فرش در برجام/ عوامل رونق بازار فرش

معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رفع تحریم فرش در روز آخر مذاکرات هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: رفع موانع صادرات فرش دستباف به معنای رونق بازار نیست و دستیابی به رونق در بازار نیاز به همکاری بخش خصوصی و سازمان‌های مسئول دارد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد؛ سید عباس عراقچی که بسیاری از اعضای خانواده‌اش در هنر-صنعت فرش ایرانی فعال هستند، با بیان اینکه موضوع رفع تحریم فرش در روز آخر مذاکرات هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: رونق بازار صادراتی فرش دستباف بعد از رفع تحریم‌ها به همت، برنامه ریزی و چگونگی استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در پی توافق هسته‌ای از سوی مجموعه دولت و بخش خصوصی ارتباط دارد.

او ادامه داد: وظیفه‌ای که بر دوش وزارت امور خارجه بوده، رفع موانع سر راه تجارت بوده که در برجام، رفع تحریم فرش دستباف و موانع مالی، بانکی و بیمه قید شده است.

وی با تاکید بر این که رفع موانع به معنی رونق بازار فرش دستباف نیست، خاطرنشان کرد: رونق بازار منوط به همکاری دست جمعی بخش خصوصی و سازمان های مسئول همچون وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی فرش ایران است.

معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: وزارت امور خارجه در مرحله بعد در بازاریابی و تبلیغ فرش دستباف همکاری لازم را در بازارهای هدف خواهد داشت.

عراقچی با بیان اینکه ممنوعیت ورود فرش دستباف ایرانی به آمریکا یک تحریم غیر هسته‌ای بوده است، گفت: تحریم صادرات فرش به آمریکا یک تحریم اولیه بوده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای نداشت؛ اما در آخرین روز مذاکرات در دل بده بستان‌های سیاسی چند موضوع همچون خرید هواپیما، رفع تحریم فرش و صادرات مواد غذایی ایران مطرح شد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :