نمایشگاه ها و همایش ها

فراخوان همايش فرهنگ علم و فرهنگ صلح

هم‌زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 19 آبان 1394 برابر با 10 نوامبر


“فرهنگ”، “علم” و “صلح” به مثابه سه مفهوم کليدی با خاستگاه مشترک تمدنی- انسانی همواره مورد توجه صاحب نظران و مصلحان اجتماعی بوده است. هدف مشترک، ارتقا و غنای زندگی انسان همراه با صلحی پايدار، عادلانه و همه‌جانبه بوده است.

کنشگران اجتماعی و انديشه­ ورزان سياسی و فلسفی با درک پيوند عميق علم و فرهنگ و تأثير متقابل فرهنگ علم و فرهنگ صلح بر يکديگر و نيز فهم زمينه‌مندی فرهنگ صلح تلاش داشته­ اند با عطف توجه به فرهنگ علم راه‌هايی برای تقويت و تحکيم فرهنگ صلح بيابند. در چنين رويکردی، فرهنگ علم نيز که خود برخاسته از بنيان­ های مدنی، ارزشی و انسانی است در تلاش برای برقراری صلحی پايدار ارتقا می‌يابد و کارآمدتر می ­شود. از اين منظر است که برخی بهترين شيوه عمومی‌سازی فرهنگ صلح را درهم‌آميختگی آن با فرهنگ علم دانسته‌اند.

با چنين هدفی و با بهره گيری از رهيافتی بين ­رشته ­ای، هم‌زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، انجمن ترويج علم ايران با مشارکت تعدادی ديگر از نهادها و انجمن­ های علمی و دستگاه­های اجرايی همايش “فرهنگ علم و فرهنگ صلح” را در روز 19 آبان 1394 برابر با 10 نوامبر برگزار مي­ کند.

اهداف همايش

1.بررسی نقش فرهنگ در حصول صلح؛

2.بررسی نقش فرهنگ در شکل‌گيری علم؛

3.معرفی و تبيين مفهوم “فرهنگ صلح”؛

4.بررسی رابطه فرهنگ علم و فرهنگ صلح.

محورهای همايش

1.فرهنگ علم و فرهنگ صلح (هم‌گرايی‌ها و واگرايی‌ها)؛

2.علوم انسانی و فرهنگ صلح؛

3.علوم تجربی و فرهنگ صلح؛

4.آموزش و فرهنگ صلح؛

5.فناوری و فرهنگ صلح؛

6.هنر و فرهنگ صلح؛

7.رسانه‌ها، وسايل ارتباط جمعی و فرهنگ صلح؛

8.مديريت اجتماعی و فرهنگ صلح؛

9.سياست و فرهنگ صلح؛

10.روابط بين‌الملل و فرهنگ صلح؛

11.تشکل‌های مدنی، فعاليت‌های شهروندی و فرهنگ صلح؛

12.نظام حقوقی و فرهنگ صلح؛

13.نظام اقتصادی و فرهنگ صلح؛

14.نظام بهداشت و درمان و فرهنگ صلح؛

15.علم، فناوری و رواداری اجتماعي؛

آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات تا 10 مهر ماه 1394

چکيده مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه و بايد شامل ايده اصلی، هدف، سوال، روش و نتيجه باشد.

چکيده مقالاتی که دارای ايده جديدی در راستای اهداف همايش باشند در اولويت پذيرش قرار مي­گيرند.

برای کسب اطلاعات بيشتر به سايت انجمن ترويج علم ايران مراجعه کنيد.

چکيده مقالات را به ايميل popscience.nrisp@gmail.com  ارسال کنيد.

تلفن تماس: 88036144 داخلی 206، 210

منبع :