نمایشگاه ها و همایش ها

برگزاری پنجمین دوره آموزش ضمن خدمت هنرآموزان فرش

در راستای مصوبه همکاری آموزشی دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش با مرکز ملی فرش ایران و به منظور کیفیت بخشی و ارتقای سطح علمی و مهارتی هنرآموزان، پنجمین دوره آموزش ضمن خدمت هنرآموزان کاردانش ‏رشته فرش، از تاریخ 22 تا 25 شهریور ماه در آموزشکده تربیت دبیر دخترانه شریعتی تهران به اجرا در آمد.

در این دوره ی آموزشی 4 روزه، هنرآموزانی از سراسر کشور به تبادل اطلاعات و ارتقای مهارتهای آموزشی خود در زمینه های بافت و طراحی پرداختند.
شایان ذکر است که با برگزاری مطلوب این دوره توسط مرکز ملی فرش همانند دوره های پیشین، برگ زرین دیگری بر کارنامه عملکردی این مرکز رقم خورده است که از درگاه خالق زیباییها، توفیق بیش از پیش را برای مسئولان این مرکز، در پیشبرد اهداف و برنامه های مرتبط با ارتقا جایگاه و ترویج هنر ملی فرش ایران، خواستاریم.
منبع؛ دبیرخانه راهبری کشوری فرش

منبع :