تاریخچه فرش

قالی محرمات

نقش محرمات یکی از نقش های کهن قالی ایران است.

 

استفاده از این نقش در میان هنرمندان قالیباف عشایر فارس نیز رواج دارد. قالی محرمات عشایر را کشکولی ها و تعدادی را نیز قالیبافان شکرلو می بافند. این قالی که از بافته های شکرلو است خصوصیاتی دارد که آن را از قالی های مشابه متمایز می کند. غیر از حاشیه که نقشی متفاوت دارد هجده ردیف نقش متن در واقع از تکرار دو نگاره به وجود آمده است. در هر ردیف رنگ ها را تغییر  داده اند. این قالی هرچند بافته ی قدیم است اما بسیار سالم مانده است و هنوز شادابی رنگ های خود را از دست نداده است.

مشخصات

نام فرش : قالی محرمات

ایل بافنده : شکرلو

محل بافت : سرحد شش ناحیه ، سمیرم علیا

تاریخ بافت : دهه ی دوم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 260 * 130 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 2500 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : 14 رنگ

رنگ حاشیه : نارنجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

 

منبع :