اخبار فرش

انتخاب رضی میری بعنوان ریاست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی،صنایع و معادن

انتخاب شایسته و بجای آقای رضی میری را بعنوان ریاست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن وکشاورزی ایران را به کلیه همکاران و ایشان تبریک عرض مینمایم.

 

منبع :