اخبار فرش

برگزاری دوره مهارت طراحی در استان فارس

انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف فارس در نظر دارد دوره ای آموزشی با عنوان "ارتقا مهارت طراحان و نقاشان فرش استان " برگزار کند.

از تمامي علاقه مندان جهت شرکت در اين دوره تقاضا ميشود تا تاريخ ٩۴/٧/٢ فرم ثبت نام را پرکرده و به آدرس مدير روابط عمومی انجمن ايميل کنند.
ظرفيت دوره محدود
هزينه شرکت در دوره رايگان.
در پايان دوره گواهي شرکت دوره به تمامي شرکت کنندگان تقديم ميشود.
اولويت ابتدا با اعضا انجمن و سپس کسانيکه زودتر ثبت نام ميکنند.
Rajabi6687@yahoo.com

از تمامي علاقه مندان تقاضا دارم در صورت ثبت نام مجازي به پيوست مدارک ارسال شده شماره تلفن خود و در صورت نداشتن عضويت در انجمن اقدام به عضويت کنند در غير اين صورت ثبت نام باطل ميشود.
شرايط عضويت در انجمن همراه داشتن دو قطعه عکس پرسنلي, کپي مدارک شناسايي, مبلغ ٣٠هزارتومان حق عضويت سالانه, ميباشد.
حق عضويت باعث ميشود بتوانيد در دوره ها بصورت رايگان و نيم بها بمدت يک سال شرکت کنيد. لازم به ذکر است برنامه هاي اموزشي و پژوهشي متنوعي در انجمن در حال اجراست.

 

منبع :