اخبار فرش

تولید متمرکز فرش در تربت جام رونق می گیرد

نشست ویژه بررسی چگونگی آغاز تولید کارگاهی و متمرکز در تربت جام و صالح آباد با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در نشست ویژه ای که به منظور پیگیری مصوبات پیشین برای اشتغالزایی در حوزه فرش دستباف در تربت جام و صالح آباد و بررسی میزان پیشرفت کار برگزار شد، کارگر (رییس مرکز ملی فرش ایران)، علیرضایی (رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی)، رستمی(فرماندار تربت جام) و متقاضی سرمایه گذاری و تولید در منطقه یادشده حضور داشتند.

بر پابه این گزارش در نشست یادشده به منظور تقویت و گسترش اشتغال در حوزه فرش دستباف مقرر شد فرمانداری تربت جام افزون بر فراهم ساختن مقدمات برای آغاز تولید در منطقه چشمه گل، فضای مناسب در بخش صالح آباد را نیز با هماهنگی آموزش و پرورش منطقه تامین کند.

پیش از این نیز مقرر شده بود در صورت تامین فضای مناسب از سوی مقامات محلی، تسهیلات مورد نیاز نیز با مشارکت دوسویه مرکز ملی فرش ایران و منابع محلی از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید و کمک های فنی و اعتباری مرکز ملی فرش ایران ارایه شود.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :