تاریخچه فرش

بیجار

اگر چه شهر کوچک بیجار در استان باختران به سختی 10000 جمعیت دارد ، لکن کیفیت بالای قالی های آن شهر شهرت جهانی دارد. همین شهرت موجب امتیاز و برتری میان محصولات کارگاه های شهری بیجار از یک سو و تکاب – بیجار (توسط قبایل افشاری ساکن این منطقه بافته می شود) از سوی دیگر شده است.

 

تکنیک خاص مورد استفاده در پودگذاری ناحیه بیجار به سبک بیجاری معروف است و در هر رشته پودها بشدت کوبیده می شوند. فشردگی پودها ، تارقالی را به دو قسمت می کند و چنانچه قالی ناشیانه تا و یا حمل شوند ، ترک بر می دارد. قالی های به سبک بیجار (نواحی دیگر نیز از سبک بیجار استفاده می کنند) به همین مناسبت باید هنگام انتقال و حمل لوله شوند.

ابعاد : گوناگون ، خصوصا از 50/1 * 1 متر به بالا بافته می شوند. قطعات بزرگ بیش از 126 متر مربع معمول هستند. کناره ها نسبتا نادر و کمیابند.

رنگ ها : رنگ ها در زمینه هماهنگ هستند و با ظرافت بکار برده شده اند. آبی تیره و قرمز لاکی رنگ های حاکم هستند. قهوه ای و زرد نیز استفاده می شوند اما سبز به ندرت بکار می آید. بعضی از قالی های قدیمی بیجار با ترکیبی از آبی روشن و تیره بافته می شوند.

نقش ها : طرح مدالیون همانند بوته ، هراتی و میناخانی که در تکرارهای مداوم و اغلب دارای دو حاشیه مضاعف است ، رایج می باشند.

ترکیب : تار از جنس کتان یا ندرتا پشم بز ، پود از جنس کتان و تار و پود از نخ تابیده است. در قطعات قدیمی و آنتیک تار و پود از جنس پشم است.

گره : بافت با گره ترکی با بافتی متوسط تا ظریف و بالغ بر 2500 – 1500 گره در هر دسیمتر مربع رایج است.

پرز : پرز بسیار فشره است و از متوسط تا بلند چیده می شود. گرچه قطعات قدیمی ظریف با بافتی کوتاهتر چیده می شود.

کیفیت : قالی های بیجار از بهترین قالی های شرقی به شمار می آیند و ریشه های محکم دارند. کارگاه های مدرن قالی بیجار همچنین از لحاظ طرح و ترکیب ممتاز می باشند.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :