تاریخچه فرش

منطقه فراهان

منطقه فراهان در حقیقت به هیچ یک از بخش های غربی و مرکزی ایران تعلق ندارد برخی از متخصصین قالی آن را در منطقه مثلثی بین قم ، کاشان و سلطان آباد (اراک جدید) می دانند و بقیه را تحت عنوان محلات می نامند ، به هر حال هر چه عنوان گردد من الجمله از نظر ساختار ، طرح ، نوع پشم آنها به یکدیگر شبیه نسیتند این تفاوت را می توان با انتخاب دو محل ویژه بعنوان الگو و یک منطقه مد نظر قرار داد.

 

قالیچه های فراهان و ساروق که هر دو در مثلث فوق قرار دارند از ریخت و ساختاری متفاوت پیروی می کنند. تولیدات فراهان با پشمی زمخت از بافتی بسیار ریز برخوردار است و پرز آن بطور یکنواخت چیده می شود و تزئینات آن انحصاری و به شیوه گوتیک است لکن تولیدات ساروق با بافتی ریز ، فشرده تر از فراهان و از پشمی نرم بهره می برد و با ظاهری اشرافی (به خصوص تولیداتی که جهت آمریکا تهیه می شدند) سبک باروک را تداعی می کند.

با توسعه فراهان در اوایل قرن هجدهم نادرشاه ، همان ابتدا نفوذ خود را جهت توسعه تولیدات و صادرات به کار برد و لکن این امر تا زمانی که طراحان مهاجر هراتی و بافندگان نقش معروف هراتی ، ماهی توی حوض (ماهی درهم) را ارائه ندادند میسر نگردید ، نقشی که هنوز از جمله ویژگی های فر اهان است.

انگلستان وارد کنند اصلی ، قالی های اصیل ، زیبا و پر مشتری است. قالی های ضخیم ، معروف به آمریکایی یا ساروق آمریکایی در قطع بسیار بزرگ تا حدود 60 متر مربع با پرز بلند و متوسط و با برخورداری از رنگ های آبی و قرمز ملایم تا اوایل قرن بیستم از ایران خارج می شد.

از مثلث فوق الذکر بین مرکز و غرب ایران قالیچه ایی تحت عناوین فراهان ، لیلیان محلات و مشک آباد ، ساروق ، ساروق میر ، سرابند میر ، سلطان آباد (اراک) و ویس ارائه می گردد.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :