تاریخچه فرش

ساروق

بهترین و زیباترین ساروق ها از آن اراک هستند. این عقیده صاحب نظران قالی احتمالا براساس حصول بازارهای صادراتی است ، اما علیرغم این امر تنها ، نام ساروق بلکه شهر ساروق ( تقریبا در 50 کیلومتری شمال اراک) نیز برای بازار قالی دارای اهمیت ویژه ای است. بعد از یک دوره کوتاه که در آن افت کیفیت پدید آمد قالی های خوب و با کیفیتی والا به تمام دنیا بخصوص آمریکا و اروپا صادر شدند.

 

ساروق به عنوان خاستگاه قالی در طول قرن نوزدهم گسترش یافت. از دوره های ابتدایی اطلاعات جامعی از روند بافت در این شهر در دست نیست.

اندازه : تمام اندازه های معمول به انضمام اندازه ای بزرگ و سفارشی تهیه می شود.

رنگ ها : کرم ، آبی و قرمز جهت زمینه به کار می روند و زرد ، سبز ، و سایه ای از قرمز جهت ترسیم طرح ها بکار می روند.

نقش ها : بسیاری از نقش های متفاوت بانضمام نقش هایی که از مراکز دیگر عاریه گرفته شده در قالی های جدید ساروق بکار می روند که از میان این نقش ها می توان طرح های هراتی و بوته میری و طرح ترنج و نقش های متفاوت گل و نقوش مشبک را نام برد. حواشی متعدد و خطوط حواشی همواره بر ارائه حواشی باریک تاکید می ورزند.

گره : گره فارسی مورد استفاده است. بافت از متوسط تا ریز متغیر است (5000 گره در دسی متر مربع). شباهت قالی های قدیمی و آنتیک در استفاده از گره ترکی است.

پرز : ساروق های جدید از پشمی عالی ، و با چینی متوسط تا بلند برخوردارند. قطعات قدیمی اغلب دارای ساختاری سفت و سخت و چینی کوتاه برخوردارند.

کیفیت : قطعات ساروق به بهترین گروه قالی ها تعلق دارند و حتی در بین تولیدات صادراتی اخیر به لحاظ سفتی و سختی از ارزش والایی برخوردارند. قالی های قدیمی و عتیقه ساروق را با بهایی گزاف تنها در معاملاتی که به وسیله دلالان در حراج ها رهبری می شود می توان یافت.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :