اخبار فرش

عکس و مکث

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد.


فرش دستباف ایران در طول تاریخ درازدامن خود در جای جای این سرزمین کهن با آداب و رسوم و خرده فرهنگ های ساکنان این دیار آمیخته است و نمودهایی از این عجین شدگی در زمان ها و مکان های گونه گون آشکار می شود.
عید قربان یکی از همین نمودهاست و در این روز اهالی گلستان با در دست داشتن قالیچه های “نمازلیق” به عیدگاه یا “آیدنماز” می آیند.
دین باوران این خطه از ایران زمین از نخستین ساعات روز عید قربان حتی گاه با پای پیاده در حالیکه جانمازی های دستباف خود را در دست دارند، راهی محل برگزاری نماز عید که اغلب در خارج از شهر است می شوند.
عکاس خبرگزاری فارس نیز توانسته است تصویری از این آیین را در عید قربانی که گذشت بر قاب دوربین خود ثبت کند.


دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

نشریه طره

منبع :