اخبار فرش

کرمان دارای قابلیت‌های فراوان در زمینه ایجاد اشتغال پایدار است

فرماندار کرمان با اشاره به قابلیت‌های کرمان در ایجاد اشتغال پایدار گفت: کرمان دارایی‌ها و ظرفیت‌های فراوانی دارد که اکثراً مربوط به گذشته است.


محمدعلی توحیدی افزود: بزرگترین بنای خشت و گلی دنیا در کرمان است کوه هزار کرمان دهها گیاه دارویی دارد، گلیم و فرش دستباف آغاز و شهرتش از کرمان است ما چقدر از این پتانسیل‌ها استفاده کرده‌ایم چقدر در جهت توسعه اقتصادیمان از آنها بهره برده‌ایم شهداد با این همه ظرفیت‌های خارق العاده‌ای که در دل کویرش دارد یا صنایع دستی خاصی که ساکنین آن تولید می‌کنند شرایط مناسبی به لحاظ اقتصادی ندارد چرا که به این خودباوری نرسیده‌ایم که با این داشته‌ها می‌توان زندگی را تغییر داد می‌توان درآمد کسب کرد.
وی افزود: راین این قابلیت را دارد که در زمینه مصنوعات فلزی بدرخشد یا گلباف می‌تواند درآمد فراوانی از گیاهان دارویی بدست آورد اینها سرمایه‌های ما محسوب می‌شوند اگر از آنها استفاده نکنیم و زمینه بهره‌برداری از آنها را فراهم نکنیم و به واسطه این کوتاهی ما، مردم در مضیقه و سختی قرار گیرند یا بدلیل فقر به خلاف کشیده شوند باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم.ت
وحیدی با اشاره به رونق اقتصادی که در اصفهان وجود دارد تصریح کرد: اصفهان از ظرفیت گردشگری خود بهترین استفاده را می‌نماید در بحث صنایع دستی هم در دنیا شهرت پیدا کرده و مردم از همین اشتغال ساده و سنتی درآمد مناسبی کسب می‌کنند، قابلیت‌ها و پیشینه کرمان هم دست کمی از اصفهان ندارد ولی باید شکوفا شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث اشتغال روستاییان تشکیل شرکت تعاونی‌های روستایی فرصتی است که باید از آن بهره‌برداری کرد، در این طرح اگر 200 خانوار روستایی در یک شرکت تعاونی ساماندهی شوند چهار برابر آورده اعضا، تسهیلات با سود 4 درصد خواهند گرفت اگر تعداد خانوارها کمتر باشد میزان تسهیلات به همان نسبت کمتر خواهد شد و حداقل خانواده‌های عضو تعاونی روستایی 50 خانوار است که می‌توانند به سادگی مثلا هر خانواده در منزل خود گلیم و قالی ببافد یا تعدادی مرغ در حیاط منزل خود پرورش دهد و این اشتغال را در قالب یک شرکت تعاونی روستایی گسترش دهند.

جمهوری اسلامی

منبع :