تاریخچه فرش

کاشان

هنگامی که از قالی های نفیس و مرغوب شرق صحبت می شود نام اصفهان و کاشان در صدر هستند. کاشان در نیمه راه خط شمالی اصفهان به تهران واقع است.

 

کاشان شهری است دارای آب و هوای مساعد در حاشیه غربی کویر نمک که در طول قرن ها قالی های بسیار زیبا و گرانبها تولید و صادر کرده است. قالی طرح شکاری وین در موزه هنرهای دستی اطریش ، قالی اردبیل در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن و قالی ابریشمی معروف در موزه هنر متروپولتین نیویورک ، از بهترین بقایای تاریخی عصری است که با بافت قالی های پولونزی به سفارش دربارهای اروپای شرقی به پایان رسید.

امروزه کاشان مخمل ، ابریشم و قالی و سرامیک و صنایع فلزی تولید می کند.

بازار بزرگ این شهر و حجره هایش در اختیار قالی هایی است که در 15000 کارگاه قالی بافی روزانه 1000 قالی تولید می شوند.

ابعاد : در کارگاه های شهری قالی در همه اندازه های معمول تا 12 متر مربع تولید می شود. روستایی ها قالیچه هایی در ابعاد 20/2 * 5/1 می بافند.

رنگ ها : آبی شفاف و یا درجات قرمز و همچنین بژ و شیری رنگ های زمینه را تشکیل می دهد و از رنگ های بسیاری برای ایجاد تضاد و طرح های داخلی استفاده می شود. رنگ ها درخشندگی خاصی دارند.

نقش ها : در میان طرح های بسیار ، بیش از صد طرح ترنج ، طرح های اسلیمی ، ساقه گل ، نخل ، گل زرد و شکوفه و برگ بچشم می خورد. قالیچه ها با طرح مدال ، ترنج ، نقش های متقارن ، گلدان یافت می شود ولی قالی های تصویری رواج کمتری دارند.

ساختار اولیه : تار و پود از نخ یا ابریشم است.

گره : قالی ها بافت بسیار فشرده و متراکمی دارند و گره فارسی به کار برده می شود. بافت ظریف تا بسیار ظریف به تعداد 10000 تا 2000 گره در هر دسیمتر و یا حتی بیش از این در قالی های ابریشمی رواج دارد.

پرز : پشم بسیار مرغوب از کرمانشاه . قطعات نفیس از پشم کرک دار و برای طرح های داخلی گاه از ابریشم استفاده می شود. پرورش کرم ابریشم در خود کاشان صورت می گیرد. پرز قالی های کاشان کوتاه می چینند و قطعاتی که از پشم گوسفند یا ابریشم تهیه می شود بسیار کوتاه می شود.

کیفیت : این قالی ها از بهترین تولیدات فرش ایران هستند و دوام بسیار و جنبه تزئینی دارند. بهترین فرش ها ، خصوصا قطعات قدیمی ، سرمایه خوبی به شمار می آیند. با این حال قالی هایی با کیفیت پایین تر در بازار بعنوان قالی کاشان عرضه می شوند که در حقیقت تهیه شده در روستاهای حومه هستند. این قالی ها به عنوان درجه 2 یا آران – کاشان ، ناتن کاشان یا نصرآباد کاشان عرضه می شوند. بطور کلی چنین قالیچه هایی درشت بافت هستند و استاندارد پایینی دارند. با این حال قطعات خوبی برای فرش کردن منازل بشمار می آیند.

نا م محتشم کاشانی یکی از قالی بافان ایرانی که امروزه بر روی کارگاه های قالی بافی گذاشته شده است از بهترین قالی های کاشان محسوب می شود.

قالی های پشمی یا ابریشمی کاشان دارای طرحی بسیار دلنشین شامل ترنج بیضی در مرکز می باشند که به عنوان لچک عینا در گوشه های زمینه اصلی تکرار می شوند.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :