نمایشگاه ها و همایش ها

دیدار دانش آموختگان فرش خراسان با استاد بزمی

گزارش تصویری

 

 

 

منبع :