تاریخچه فرش

بختیاری

مرکز قالی بافی بختیاری در جنوب شرقی اصفهان ، شهرکرد ، واقع است. امروزه قالی های این منطقه در منطقه زاگرس (چهارمحال) تهیه می شوند و قالیچه هایی یا کیفیت پایین تر بنام محل بافت شان تحت عنوان بی بی باف ، سامان و حوری معروفند.

 

ابعاد : قالی های مختلف بزرگتر از 50/1 * 20/2 متر تولید می شوند. گاه کناره های باریک قالی هایی در اندازه معمول در ابعاد 5 * 4 در کارگاه ها تهیه می شوند.

رنگ ها : در این منطقه قالی هایی با رنگ های بسیار متنوع بافته می شود. رنگ های اصلی آن شامل سفید و شیری ، قرمز و قهوه ای گوناگون ، سبز و زرد است اما از آبی به ندرت استفاده می شود.

قطعات قدیمی و بی بی باف عمدتا دارای رنگ های متنوع و هماهنگی هستند.

نقش ها : از میان بهترین قالی ها ، قالی های باغی با طرح گل و پیچک می باشند. در قالی های دیگر زمینه با طرح های مشبک و خانه خانه که درون آنها با گل تزئین شده ، عنوان بهترین قالی ها را دارند.

ترکیب : تار و پود از جنس کتان هستند.

گره : گره ترکی با ضخامت گوناگون ، که از بسیار درشت (حوری) تا متوسط ظریف (بی بی باف ، چاله شتر و سامان) از 500 تا 1500 گره در هر دسیمتر مربع مورد استفاده است.

پرز : حتی اگر با پشم گوسفندان بافنده بافته شود ، دارای کیفیت گوناگون است و به رنگ های کدر تا بسیار براق مورد استفاده است. کرک ها متوسط بلند چیده می شوند.

کیفیت : قالی های این بخش در کیفیت و بها تنوع بسیار دارند.

قالی های حوری عمدتا کیفیت پایین تر نسبت به قالی های نقش بی بی باف چاله شتر ، سامان دارند. قالیچه های قدیمی و آنتیک بختیاری بسیار مطلوب و در مجموعه ی کلکسیونرها کمتر دیده می شوند. قالی های عشایری در این میان بخاطر ملاحتشان نسبت به دیگر تولیدات متمایزند.

منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :