اخبار فرش

ايجاد پايگاه فرش جنوب شرق كشور در كرمان

در پى مصوبه وزيران مبنى بر واگذارى ساختمان تاريخى شركت سهامى فرش ايران در كرمان به مركز ملى فرش ايران، رايزنى و هماهنگى براى ايجاد پايگاه فرش دستباف منطقه جنوب شرق كشور با محوريت كرمان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران،روز گذشته رييس و برخى مديران و كارشناسان اين مركز با حضور در كرمان، ضمن بازديد از بخش هاى مختلف ساختمان قديمى، همراه با رييس و مديران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان به گفت و گو با نمايندگان تشكل ها و فعالان فرش استان پرداختند.

بر پايه اين گزارش، حميد كارگر در ديدار با رزم حسينى استاندار كرمان، با مرورى بر پيگيرى ها و هماهنگى هاى انجام شده در ماه هاى گذشته براى بازگرداندن اين ملك قديمى از سيستم بانكى به هنر- صنعت فرش كشور گفت: ايجاد پايگاهى كه مدنظر ماست نيازمند همراهى و همكارى نهادهاى مختلف در سطح ملى و استانى است و در اين زمينه تداوم همت و كوشش استاندارى كرمان ضرورى به نظر مى رسد.

كارگر ايجاد موزه اى براى فرش منطقه، نمايشگاهى براى آشنايى گردشگران داخلى و خارجى با فرايند توليد فرش، مركزى براى برپايى دوره هاى آموزشى مرتبط با فرش را از جمله برنامه هاى پيش بينى شده براى ساختمان قديمى اعلام كرد.

استاندار كرمان نيز با اشاره به توانمندى هاى كرمان در هنر- صنعت فرش دستباف، پخش برنامه پرديس پارسى را درباره اين ساختمان آغازگر اين اقدام مبارك دانست و خواستار حضور فعالان فرش و بخش خصوصى در راه اندازى و بهره بردارى از پايگاه مورد اشاره شد.

رونمايى از لوح ثبت جهانى فرش كرمان در سازمان جهانى مالكيت فكرى در نشست كميته فرش استان كه در محل استاندارى برگزار شد از ديگر برنامه ها و رخدادهاى شايسته در اين سفر بود.

رييس مركز ملى فرش ايران و همراهان از جمله مدیرکل پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين از ساختمان شركت سهامى فرش در ماهان بازديد كردند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :