اخبار فرش

فرش کرمان ثبت جهانی شد

فرش کرمان در سازمان جهانی مالکيت فکری مستقر در ژنو ثبت شد‎

.‎

اين خبر را رئيس مرکز ملي فرش ايران در نشست ستاد فرش استان کرمان اعلام کرد و گفت:با ثبت جهاني فرش کرمان، امکان پيگردهاي حقوقي بر دست اندازي به گنجينه‌هاي نقشه فرش ايران فراهم مي شود‏‎.‎

حميد کارگر افزود : ثبت جهاني فرش کرمان چند ماه پيش به انجام رسيد و در روزهاي اخير بطور رسمي ابلاغ شد.‏

‎‎وي همچنين درباره ساختمان شرکت فرش کرمان، گفت: اين ساختمان در گرو بانک بود که با پيگيري‌هاي لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد تا به پايگاه جنوب‌شرق کشور در حوزه فرش با محوريت فرش کرمان تبديل شود‎.

‎کارگر همچنين ابراز اميدواري کرد؛ اين مکان به موزه اي براي معرفي فرش کرمان تبديل شود‎.‎

استاندار کرمان نيز در اين نشست با اشاره به شكل‌گيري موزه فرش کرمان تاکيد کرد : اين موزه بايد در يک ماه آينده مانند ديگر مراکز ميراث فرهنگي که خودکفا شده اند، به مرکزي پژوهشي، آموزشي، بافندگي و فروش تبديل شود‎.‎

عليرضا رزم حسيني باتوجه به شکل گيري مسير گردشکري کرمان در مرکز شهر افزود : موزه فرش بايد به اين مسير متصل شود تا گردشگران داخلي و خارجي از آن بازديد و خريد کنند‎.‎

وي همچنين با اشاره به پيشينه تاريخي استان کرمان در بخش صنايع دستي و گردشگري و نقش اين حوزه در ايجاد اشتغال و جذب گردشگر گفت: نبود کنترل و نظارت و نيز بي فکري برخي افراد نسبت به صنعت غني فرش باعث شد اين بازار جهاني را از دست بدهيم و چيني ها سهم ما را در بازار جهاني کاهش دهند‏‎.‎

به گفته رزم‌حسيني چرخه توليد، مصرف و فروش فرش در ستاد عتبات عاليات شکل گرفت و پارسال قرارداد بافت 30 هزار مترمربع فرش با اين ستاد بسته شد‎.

‎مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نيز در اين نشست، گفت: ثبت جهاني فرش کرمان يکي از اقدام‌هاي بسيار ارزشمند در حوزه فرش است‎.‎

محمود سلطاني زاده افزود: بازگشت مديريت ابنيه شرکت فرش کرمان به اين استان از ديگر اتفاقات مثبت در حوزه فرش کرمان است و اين مکان مي تواند به عنوان پايگاه صنعت فرش و موزه فرش باشد‎.

اطلاعات

منبع :