اخبار فرش

نقطه تمايز اصفهان با ساير شهرهای جهاني صنايع دستی، ثبت تمام آثار دستی آن است

مدير آسيا اقيانوسيه شوراي جهانی صنايع دستی گفت: تفاوت اصفهان با ساير شهرهای صنايع دستی در اين است كه همه صنايع دستی اين شهر به ثبت رسيده اما به عنوان مثال برای تبريز فقط فرش آن ثبت شده است.

"غدا هيجاوي" در مراسم " بزرگداشت اصفهان، شهر جهاني صنايع دستي"تسليت خود و همكارانش در انجمن آسيايي صنايع دستي را در خصوص جان‌باختن شمار زيادي از حجاج ايراني در حادثه جانگداز منا به مردم اين كشور اعلام كرد و گفت: كسب عنوان شهر جهاني صنايع دستي توسط اصفهان، افتخار بزرگي براي اين شهر است و بسيار تشكر مي‌كنم كه بنده و همكارانم را در اين مراسم دعوت كرديد تا بتوانيم اين شادي را با هم تقسيم كنيم.
وي افزود: به مردم اصفهان كه هم اكنون مردم شهر جهاني صنايع دستي هستند تبريك مي‌گويم و بايد گفت كه اين افتخار حاصل تلاش هنرمندان اين شهر در ساليان دراز است.
مدير آسيا اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي با بيان اينكه اصفهان با بسياري از كشورهاي جاده ابريشم ارتباط دارد و همين امر شهرت صنايع دستي آن را باعث شده است، تصريح كرد:‌ تفاوت اصفهان با ساير شهرهاي صنايع دستي در اين است كه همه صنايع دستي اين شهر به ثبت رسيده است اما به عنوان مثال براي تبريز فقط فرش آن ثبت شده است.
غدا هيجاوي با بيان اينكه وقتي توريست‌ها در بازار اصفهان قدم مي‌زنند، مغازه‌هاي پر از صنايع دستي را مي‌بينند، خاطرنشان كرد: فروش صنايع دستي مي‌تواند بخش اعظمي از درآمد كشور را شامل مي‌شود.
وي اظهار كرد: من و همكارانم نقش مثمر ثمر دولت ايران را شاهد بوديم كه هماهنگ با سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي ايران توانست ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور خود را حفظ كند؛ حضور مستقيم دولت در توليد و نگهداري اين سنت بسيار بارز بوده و دولت ايران به خوبي از صنايع دستي حمايت كرده است.
مدير آسيا اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي با بيان اينكه براي بهبود وضعيت اقتصادي فعالان در اين حوزه حمايت‌هاي خوبي از آنها صورت گرفته است، افزود: درك متقابل دولت و هنرمندان از اين آثار هنري بايد هنرمندان، كارفرمايان و سازمان‌هاي مرتبط با صنايع دستي را تشويق كند تا انگيزه تبليغات ايجاد شده و اين صنايع حفظ شود.
"غدا هيجاوي" گفت: شبكه‌اي از شهرهاي جهاني صنايع دستي، حركتي را در سال 2013 زير نظر انجمن جهاني صنايع دستي شروع كرد كه پاسخي بود به اهميتي كه مردم اين كشورها براي صنايع دستي قائل بودند.
وي تصريح كرد: خانم كريشنا از كشور هندوستان را مغز متفكر اين حركت مي‌دانيم و اميدواريم او هم ما را فرزندان اين حركت بداند تا آن را ادامه دهيم.
مدير آسيا اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي اظهار كرد: سازمان wcc قصد دارد اهميت و سابقه صنايع دستي خاص را به مردم جهان نشان دهد و بازاريابي اين صنايع دستي را به صورت محلي و جهاني گسترش دهد.
"غدا هيجاوي" خاطرنشان كرد: شهرهايي كه صنايع دستي آنها ثبت جهاني مي‌شوند، هر چهار سال يك بار مجددا ارزش‌گذاري خواهند شد؛ همچنين در ايران بخشي وجود دارد كه شهرهاي متقاضي ثبت جهاني مي‌توانند به آن مراجعه كنند و درخواست ثبت بدهند.

خبرگزاری ایمنا

منبع :