اخبار فرش

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تدوین استانداردهای آموزشی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

کارگاه آموزشی نحوه تدوین استاندادرهای آموزشی با حضور مدیر کل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اجرای رئیس گروه رشته های مراقبت زيبايي و بهداشت و ايمني و رئیس گروه رشته های طراحي و دوخت و فرش جهت نحوه تکمیل اجزاء مختلف یک استاندارد آموزشی در استان قم برگزار گردید.

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ;روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم :این کارگاه آموزشی که در نوبت عصر با حضور روسای ادارات حوزه معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی ، روسای مراکز دولتی ، رئیس کانون و اعضاء هیات مدیره انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد ، رئیس اتحادیه و روسای انجمن های کارگران ساختمان استان قم ، مربیان و کارشناسان فرش استان قم ، مربیان رسمی ، پیمانی و حق التدریس مراکز دولتی ، مربیان آموزشگاه های آزاد ، کارشناسان ادارات و مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد برپا شد.
در این کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اجزاء مختلف یک استاندارد آموزشی از جمله : عنوان آموزش شغل یا شایستگی ، گروه شغلی ، کد ملی آموزش شغل یا شایستگی ، ویژگی های کارآموز ورودی ، طول دوره آموزش ، شایستگی ها یا کارها ، دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی و بهداشت ، توجهات زیست محیطی ، برگه استاندارد تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و ... توسط کارشناسان دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشریح شد و دو نمونه استاندارد آموزشی " کارگر عمومی داربست بند فلزی درجه 3 " و " دوزنده لباس بدون الگو " با مشارکت مربیان و کارشناسان و راهنمایی مدرسین تمرین شد.

قم پرس

منبع :