در حاشیه

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی /تصاویر

سوزان درومن، هنرمند هلندی با استفاده از کریستال و سنگ‌های قیمتی، چیدمان‌های بسیار زیبا روی کف و دیوار خلق نموده است. وی در خلق این آثار از هیچ طرح از قبل مشخصی استفاده نکرده است.

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

چیدمان‌های کریستالی با طرح فرش، نوآوری هنرمند هلندی +تصاویر

ملیت

منبع :