تاریخچه فرش

گلیم قزاق های شمال افغانستان

نقش های قلاب دار سیاه رنگ از شاخصه های گلیم آسیای مرکزی و ستاره ی هشت پر از پسندیده ترین نگاره های مورد استفاده ی مردمان ترک است. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :