تاریخچه فرش

تاریخچه گلیم (بخش دوم)

فرهنگ بی مانند گلیم بافی در حقیقت پاسخی است به نیازهای اولیه ی روستاییان و کوچندگان که در جست و جوی دست یابی به چادری خشک ، خیمه هایی مفروش و وسایل خواب گرم تر بوده اند.

 

آن چه را که امروزه به عنوان گلیم می شناسیم دست آوردی است که در اثر سده ها کار مشقت بار در پای دارهای بافندگی ساده ی روستایی و ایلیاتی پدید آمده است.

در این کتاب به ویژه از بافندگان و هنرمندان طوایف و قبایل مختلفی یاد می شود که وجه مشترک بسیاری از آن ها دین اسلام است.

بافت گلیم بسیار پیش از ظهور حضرت محمد (ص) رایج بوده اما اسلام گویی ذوق سلیم صحرانشینان ، روستاییان و بومیان سرزمین های مختلف را در بافت گلیم به گونه ای حیرت انگیزی تلطیف نموده ، موجب خلاقیت هنری و شکوفایی فنی بیش تری شده است. اسلام با سنت ها و فنون کهن ما قبل خویش ترکیب شد و در نقش ها و رنگ های دست بافت های کهن چنان اثری روحانی به جای گذارد که شما پس از آشنایی با نمونه های بسیار برجسته ای از آنها حقیقت این اضهار نظر را حس خواهید کرد.

دست بافت هایی که در این کتاب معرفی می شود از سلیقه ها و گرایش های اشراف دربارهای صفوی ، عثمانی و ممالیک تاثیر اندکی گرفته و یا وجود شهرتی که این حکومت ها در تحمیل عقایدشان دارند جز در مواردی به خصوص تاثیر چندانی بر روی بافندگان این آثار نداشته اند. این بافته ها حاصل اندوخته های خیال و ماحصل تبحر فنی مردمانی است که زندگی محقر و شرایط بسیار نامطلوب داشته اند.

منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :