اخبار فرش

صادرات 99 درصدي فرش به نام ديگر استان ها

بيشترين بافته هاي داري، شامل گليم، گبه، تابلوفرش، فرش دستباف، قاليچه کردي و پلاس در شمال شرق کشور توليد می شود که 99 درصد آن از ديگر استان ها و به نام همان استان ها صادر می شود.

رئيس اتحاديه صنايع دستي و فرش خراسان شمالي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: از آن جايي که در گمرک استان ارزياب در بخش فرش وجود ندارد، فرش ها ارزيابي نشده از استان خارج و به نام ديگر استان ها در بازار عرضه مي‌شود.

«ايزانلو» افزود: اگر از توليدات داخل استان حمايت شود، حداقل 50 درصد از توليدات در داخل خراسان شمالي مورد استفاده قرار مي گيرد، در حالي که 99 درصد توليدات استان به نام ديگر استان ها صادر و در استان از کالاهاي لوکس خارجي که شکننده است و از نظر ريالي هم ارزشي ندارند، استفاده مي شود.

وي تصريح کرد: بسياري از فرش هايي که در استان توليد مي شود اگر به عنوان دکور در هر خانواده اي مورد استفاده قرار گيرد، به طور حتم، نيمي از توليدات در استان استفاده و ارزش افزوده آن نيز حفظ خواهد شد.

وي اظهارمي دارد: متأسفانه در حال حاضر خانوارها به تهيه فرش هاي ماشيني روي آورده‌اند که 3 ماه پس از آن تا 30 درصد ارزش خود را از دست مي دهد، در حالي که يک گليم توليد استان، پس از 5 سال علاوه بر اين که ارزش خود را از دست نمي دهد، 50 درصد ارزش افزوده هم دارد.

به گفته وي، فرش از صنايع کليدي و سرمايه بر است که خريداران خاص خودش را دارد و بايد توليدات مطابق سلايق مردم توليد شود، چون هر روز سلايق تغيير مي کند.

خراسان شمالی

منبع :